top of page

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het is mogelijk om zonder verwijzing van een (huis)arts de fysiotherapeut te raadplegen. Er vindt dan eerst een zogenaamde screening plaats, om te beoordelen of een fysiotherapeutische behandeling het juiste antwoord is op uw vraag of klacht. In sommige situaties stelt de zorgverzekering verwijzing wel verplicht, bijvoorbeeld bij behandeling aan huis of bij een chronische indicatie.

Meenemen naar het eerste consult:

  • laken en handdoek

  • verzekeringspas

  • identiteitsbewijs

  • eventueel een verwijzing

Op indicatie van de (huis) arts is een behandeling aan huis mogelijk.

Directe toegang

Afzeggen van een afspraak min. 24 uur van tevoren. Wanneer dit niet het geval is, zullen er kosten in rekening worden gebracht. Deze worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Annuleren afspraak

20141207_115617.jpg

Registraties

Ik ben BIG-geregistreerd. BIG is een wet van de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

Ik sta geregistreerd als regulier fysiotherapeut (AGB 04-096905) en als antroposofisch fysiotherapeut (AGB 09-026028).

Kamer van Koophandel nummer is 09221694.

 

Beroepsverenigingen

NVAF: Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Fysiotherapie   

KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Klachtenregeling van Amphora Fysiotherapie

Graag ga ik met u in gesprek als u suggesties heeft voor verbetering of ontevreden bent over de behandeling. Als het probleem niet opgelost wordt kunt u bemiddeling vragen of een klacht indienen bij de Interdisciplinaire Klachten- en Bemiddelingscommissie (IKBC). Deze instantie biedt bemiddeling en behandelt klachten tegen antroposofische hulpverleners w.o. fysiotherapeuten die lid zijn van de NVAF (Nederlandse Vereniging Antroposofische Fysiotherapie).

Klantervaringsonderzoek

Bij de eerste intake wordt u gevraagd of u achteraf benaderd mag worden door Qualizorg. Zij doen namelijk een klantervaringsmeting voor de praktijk. Uw gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet zichtbaar voor de therapeut. Uw email-adres wordt hiervoor gebruikt en na afloop direct door Qualizorg vernietigd. Deelname kost slechts vijf minuten.

Registratie en verwerking van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratieve verwerking en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Op alle andere registraties berust het medisch geheim.

bottom of page