top of page

VISIE & WERKWIJZE

39032350_2106177046376562_56540689075147

Antroposofische Geneeskunde & Fysiotherapie

Behandeling & Voor wie

Binnen de antroposofische geneeskunde gaan we uit van een mensbeeld, waarin lichaam, ziel en geest een eenheid vormen. Deze vormen met elkaar een samenspel, dat bij de gezonde mens in evenwicht is. Een dynamisch evenwicht, want de mens is voortdurend in wording. Is dit evenwicht verstoord, dan spreken we van ziekte. Dat geeft ons de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht.

In de antroposofische fysiotherapie proberen we via bewegingstherapie, adviezen, massage en warmte-applicaties dit proces te ondersteunen. We gaan op zoek naar de juiste voorwaarden, zodat genezende krachten in het lichaam hun werk kunnen doen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetmatigheden, zoals we die ook in de natuur aantreffen. Zo speelt het ritme een belangrijke rol in de zogenaamde ritmische massage. Veel processen in ons lichaam spelen zich immers ritmisch af (ademhaling, hartslag, aan- en ontspannen van spieren).

Zo is ook de tegenstelling tussen de 'zwaartekracht' en 'oprichtkracht' van belang: we balanceren tussen diverse krachten die ons beïnvloeden. Dit principe komt terug in de toegepaste handgrepen, maar ook in de methodiek van bewegingstherapie. 

Verder is er aandacht voor de juiste warmte-huishouding door het toepassen van warmte-pakkingen die gemaakt zijn van bijenwas. 


Naast massages en bewegingstherapie worden in mijn praktijk ook behandelingen uitgevoerd, die niet meer behoren tot het terrein van de reguliere fysiotherapie, maar vallen onder de uitwendige therapie. Zoals orgaaninwrijvingen, bepaalde warmte-applicaties en zogenaamde pentagram-totaalbehandelingen. Deze vallen voor de verzekeraar onder alternatieve therapie.

 

Bij het intakegesprek wordt besproken wat uw hulpvraag is. Aan de hand hiervan wordt bekeken welke behandeling het beste aansluit.

“Er is maar een Tempel in de wereld en dat is het menselijk lichaam. Niets is heiliger dan deze verheven gestalte. Men beroert de hemel als men een mensenlichaam aanraakt.” — Novalis

Reactie van een patiënt: “De grote kracht van de behandelingen bij Els schuilt in de naadloze aansluiting tussen de opgelopen klachten met de blokkades in de persoonlijke ontwikkeling. Els is daarin wakker, genuanceerd, vindingrijk, maar vooral vrijlatend. Je merkt aan alles dat ze put uit stevige en levendige verbinding met haar bronnen en een jarenlange ervaring.”

Volwassenen

Antroposofische fysiotherapie kan evenals reguliere fysiotherapie toegepast worden bij klachten van het bewegingsapparaat, van spieren en gewrichten. Daarnaast is het zeer geschikt als er een lichamelijke of emotionele disbalans is ontstaan. Zoals klachten op het gebied van de ademhaling of stofwisseling, slapeloosheid, burn-out, stressgerelateerde klachten of psychische problematiek. 
Ook kan deze therapie ondersteunend werken bij ingrijpende processen als kanker, verlies van een dierbare, ter verwerking van een trauma (fysiek of emotioneel). Een diagnostisch consult, of een adviserend gesprek, bijvoorbeeld over uw houding of leefstijl, is eveneens mogelijk.
De indicatiegebieden zijn dus zeer gevarieerd. Contra-indicaties, dat wil zeggen situaties waarbij iemand niet behandeld mag worden middels deze therapie, zijn vrij gering.
Een behandeling duurt 25-30 minuten. Na de behandeling wordt minimaal 10 minuten gerust. Omdat warmte een belangrijke rol speelt bij herstelprocessen kan ter ondersteuning tijdens het rusten een warme kruik of bijenwasplak gegeven worden.

Kinderen

Voor kinderen is het van belang dat de ontwikkeling van lichaam, ziel en geest zo harmonisch mogelijk kan verlopen. Meestal gaat dat vanzelf. Maar soms ontstaan er barrières, waardoor de ontwikkeling stagneert. Ritmische massage kan dan een goede ondersteuning zijn om deze problemen op te heffen, waardoor het kind weer beter kan functioneren op lichamelijk en/of psychosociaal vlak. De behandeling duurt 15-20 minuten, er wordt 10 minuten na gerust, terwijl de ouder voorleest.

Klachten kunnen zijn:

  • hoofdpijn

  • ademhalingsproblemen

  • buikpijn

  • moeite met in/doorslapen

  • bedplassen of -poepen

  • vastzittend verdriet.

bottom of page